Rakhmanova, O. (2017) Художньо-творча синестезійність особистості в контексті інтеграції мистецтв, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 56-59. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-56-59.