Rostovska, Y. (2017) Вплив ціннісних орієнтацій на формування професійних переконань майбутніх учителів хореографії, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 115-120. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-115-120.