Parkhomenko, O. (2017) Методичне забезпечення балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 111-114. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-111-114.