Doroshenko, T. (2017) Принцип адаптації у формуванні готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійної самореалізації, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 136-142. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-136-142.