Kostenko, L. (2017) Взаємодія навчальних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів музики, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 143-146. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-143-146.