Mykhaskova, M. (2017) Реалізація базових компетентностей у фаховій діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), pp 147-150. doi: 10.31654/2663-4902-2017-PP-1-147-150.