Moiseenko, Y. V. (2019) Передумови формування світосприйняття у дітей 5–6 років, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), pp 77-82. doi: 10.31654/2663-4902-2019-PP-2-77-82.