Pikhtina, N. P. (2020) Педагогічні умови виховання старших дошкільників з відхиленнями у поведінці, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), pp 51-56. doi: 10.31654/2663-4902-2019-PP-4-51-56.