Chernenko, T. V. (2019) Питання про навчання дітей з порушенням функцій опорно-рухового апарату в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), pp 142-150. doi: 10.31654/2663-4902-2019-PP-4-142-150.