Kachalova, T. V. Формування інклюзивної культури закладу вищої освіти. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Nov. 2018, pp 35-44, doi:10.31654/2663-4902-2018-PP-3-35-44.