Ivashniova, S. V. Супервізія в діяльності освітнього тренера. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 3, Nov. 2018, pp 96-07, doi:10.31654/2663-4902-2018-PP-3-96-107.