Morozova, O. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Mar. 2017, pp 38-44, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-38-44.