Provorova, Y. Системно-холістичний контекст методичної підготовки майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Mar. 2017, pp 49-55, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-49-55.