Rakhmanova, O. Художньо-творча синестезійність особистості в контексті інтеграції мистецтв. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Mar. 2017, pp 56-59, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-56-59.