Rudenko, O. Розвиток загальної музичної освіти: наступність і спадкоємність. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Mar. 2017, pp 60-64, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-60-64.