Khomenko, L. Структурні компоненти формування мотивації до музично-педагогічної діяльності в студентів педагогічних коледжів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Mar. 2017, pp 126-9, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-126-129.