Kostenko, L. Взаємодія навчальних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, Mar. 2017, pp 143-6, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-143-146.