Liashenko, T. Традиції та інновації в системі музично-інструментальної підготовки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 1, July 2019, pp 196-00, doi:10.31654/2663-4902-2017-PP-1-196-200.