Bessarab, N. A. Особливості виховання міжкультурної толерантності у молодших школярів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 2, June 2019, pp 52-58, doi:10.31654/2663-4902-2019-PP-2-52-58.