Moiseenko, Y. V. Передумови формування світосприйняття у дітей 5–6 років. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 2, June 2019, pp 77-82, doi:10.31654/2663-4902-2019-PP-2-77-82.