Tkachenko, T., і T. Hordienko. Теорія та методика розвитку понять у психолого-педагогічній та методичній літературі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4, Dec. 2019, pp 26-32, doi:10.31654/2663-4902-2019-PP-4-26-32.