Pikhtina, N. P. Педагогічні умови виховання старших дошкільників з відхиленнями у поведінці. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4, June 2020, pp 51-56, doi:10.31654/2663-4902-2019-PP-4-51-56.