Hou, Y. Педагогічні умови особистісно-креативного розвитку молодших школярів у процесі навчання музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4, Dec. 2019, pp 73-78, doi:10.31654/2663-4902-2019-PP-4-73-78.