Yushchenko, K. O. Превентивно-педагогічний потенціал образотворчої діяльності дітей дошкільного віку у попередженні їх негативної поведінки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4, Dec. 2019, pp 79-86, doi:10.31654/2663-4902-2019-PP-4-79-86.