Subbotenko, I. ЗНАЧЕННЯ ТВОРІВ САКРАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ В РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), no 4, Dec. 2020, pp 42-47, doi:10.31654/2663-4902-2020-PP-4-42-47.