Fashion and leisure of Soviet women in the 1960s–1980s

  • Y. V. Kuzmenko PhD in History, docent of World history and international relations department History and law faculty, Nizhyn Gogol State University
  • A. S. Ivanova graduate student of the 2-nd year of study at History and law faculty, Nizhyn Gogol State University
Keywords: fashion, leisure, women's question

Abstract

The article is devoted to the analysis of the evolution of fashion trends and forms of organization of leisure in the USSR in the 1960 – 1980s. The authors traced the transformation of the attitude of Soviet power towards the "women's question" and its influence on scientific research in the Soviet Union, and also concluded that the ideas of emancipation successfully used by the Soviet authorities to exploit women as a large number of labor resources. Only in the era of Khrushchev for the first time the government recognized the imperfection of state policy in the women's issue. The article also defines the key trends in the development of the historiography of the issue. The main attention of the authors is devoted to the peculiarities of women's fashion and the organization of women's leisure activities in the 1960 – 1980s. It is noted that the fashion was mainly due to two factors – the proposal of manufacturers of clothing and film industry. The first factor greatly limited the development of fashion and imposed on women such requirements for clothing as convenience and practicality. In addition, the progressive shortage of light industry goods forced women to actually "hunt" for fashionable things. The second factor influencing fashion - the film industry - was the opportunity for Soviet women to look at the "Iron Curtain" and get acquainted with trends in the development of fashion abroad. However, the most significant changes occurred in the transformation of the woman's attitude to herself: the sacrifice of the Soviet woman goes back to the background, the women wanted to look attractive, elegant and fashionable. Significant changes have also taken place in the organization of leisure for Soviet women. In the Soviet state, leisure had to be socialized and collective, but in the 1960-s the dictatorship of the state was weakened, and the germs of individual forms of leisure appeared. At the same time, the Soviet power continued to control the free time of the Soviet
people, providing control over the variety and television of great ideological significance.

References

1. Bondarenko L.Y. Rol zhenschinyi: ot proshlogo k nastoyaschemu URL: http://ecsocman.hse.ru/data/877/973/1217/016Bondarenko_ZhENShchINA_V_O BShchESTVE.pdf – Nazva z ekrana. Data zvernennya – 01.11.2018 r.
2. Vilkotskiy V.B. Muzhchinyi i zhenschinyi - protivostoyanie navyazannoe liberalami URL: http://samlib.ru/w/wilxkockij_w_b/muzhchinyizhenshiny-
protiwostojanienawjazannoeliberalami-1.shtml – Nazva z ekrana. Data zvernennya – 01.11.2018 r.
3. Vinichenko I. V. Mehanizmyi translyatsii modyi v SSSR v period "ottepeli" // Omskiy nauchnyiy vestnik . 2008. #6(74). S.50-53
4. Ivanova A. S. Magazinyi vneshposyiltorga: valyutnaya torgovlya v SSSR (1960–1980-e godyi). // Vesnik Permskogo universiteta. 2011. #3 (17). S.86-93
5. Kis O.R. Zhinocha istoriia yak napriamok istorychnykh doslidzhen: stanovlennia feministskoi metodolohii // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 2012. №2. S. 159-172
6. Kokhanova O. O. Pytannia suspilno-politychnoho stanovyshcha zhinky v Radianskii Ukraini v 20-30-kh rr. XX st. v radianskii istoriohrafii (1918-1991 rr.) // Intelihentsiia i vlada. 2014. №30. S.162-168
7. Labur O.V. Masovi zhinochi vydannia "Komunarka Ukrainy" ta "Selianka Ukrainy": dzhereloznavchyi aspekt // Hurzhiivski istorychni chytannia. 2012. Vyp. 5. S. 91-93.
8. Lebyna N.B. Muzhchyna y zhenshchyna. Telo, moda, kultura. SSSR – ottepel / N.B. Lebyna. M.: Novoe lyteraturnoe obozrenye, 2014. 208 s.
9. Markova S. V. "Zhinoche pytannia" yak faktor rozshyrennia sotsialnoi bazy radianskoi vlady (20–30-ti roky KhKh st.) / S. V. Markova // Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. 2009. Vyp. 27. S. 197–201.
10. Orlov I.B. Sovetskaya povsednevnost: istoricheskiy i sotsiologicheskiy aspektyi stanovleniya. M.: Izd. dom Gos. un-ta. Vyisshey shkolyi ekonomiki, 2010. 317 s.
11. Popov A. D. Povsednevnaya istoriya sovetskogo obschestva 1960–1980‐h gg. cherez prizmu turistskih praktik Vestnik Harkovskogo natsionalnogo universiteta im. V.N. Karazina. Seriya "Istoriya". 2011. Vyip. S. 230-237.
12. Turovtseva V. Delovoy jenschine // Jurnal mod. 1977. № 4
13. Shlіhta N. Іstorіya radyanskogo suspіlstva: Kurs lektsіy. 2-ge vid., pererobl. і dop. H.: Akta, 2015. 252 s.
Published
2018-11-24
How to Cite
Kuzmenko, Y. V., and A. S. Ivanova. “Fashion and Leisure of Soviet Women in the 1960s–1980s”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 92, no. 10i, Nov. 2018, pp. 291-03, doi:10.31654/2520-6966-2018-10i-92-291-303.