The honoring Taras Shevchenko’s memory and the "Ukrainian question" at the II session of the IV State Duma (February 1914)

  • P. P. Motsiiaka Candidate of Historical Science, Associate Professor of the Departament of World History and International Relations University Nizhyn State University named after Mychola Gogol
Keywords: Ukrainian question, Ukrainian national movement, Russian nationalism

Abstract

In the article the author analyzes the events of 1914 associated with the attempt of the Ukrainian public to honor the memory of his prophet Taras Shevchenko and the ban on this by the Government of the Russian Empire and the Holy Synod. On the basis of the verbatim report of the II session of the IV State Duma in February 1914 the process of considering the request of deputies to the government regarding the prohibition is traced. As a result of this analysis, it was possible to find out the position of the political forces represented in the Duma regarding the "Ukrainian question", which aggravated before and during the Shevchenko’s anniversary. It was concluded that the prohibition of honoring Taras Shevchenko’s memory was the logical step of the empire in the struggle against the Ukrainian national movement, accused of separatism and subversion of the integrity of the "united Russian people."

References

1. Мiller А.I. "Ukrainskiy vopros" v politike vlastey i russkom obshestvennom mnenii (vtoraya polovina ХІХ v.) /А.I. Мiller. SPb: Аleteyia, 2000. 260 s.
2. Ukrains’ka identychnist і mоvnе pytannia v rosiiskiy imperii: sproba derzhavnogo reguluvannia (1847–1914) /Zbirnyk dokumentiv i materialiv/Vidp. red. G. Boriak. К.: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2013. 810 s.
3. Kotsubinskiy D.А. Russiy natsionalizm v nachale ХХ stoletiia: Rozhdeniie I gibel ideologii Vserossiiskogo natsional’nogo soiuza / D.А. Kotsubinskiy. М.: ROSSPEN, 2001. 528 s.
4. Verstiuk V.F. Narostannia ukrains’ko-rosiis’kych superechnosteiu mizhrevoluciinyi period / V.F. Verstiuk // Ukraina i Rosiia v istorychnii retrospektyvi. - Т.1. Verstiuk V.F., Gorobets V.M., Tolochko О.P. Ukrains’ki proekty v Rosiis’kii imperii. К.: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2004. 505 s.
5. Kotenko A.L., Martyniuk O.V., Miller A.I. Maloross / А.L. Коtenko, О.V. Маrtyniuk, А.I. Мiller // "Poniatiia o Rossii": К istoricheskoyi semantike imperskogo perioda. Т. ІІ. М.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2012. S.392-443.
6. Chykalenko Ievgen. Shodennyk (1907-1917)/Ievgen Chykalenko. К.: Tempora, 2011. 480 s.
7. Michutina I.V. Ukrainskiy vopros v Rossii (konets ХІХ-nachalo ХХ veka)/I.V. Мichutina. М.: Institut slavianovedenia, 2003. 289 s.
8. Reient O.P.Polityka derzhavnoii vlady Rosiis’koi imperii z "ukrains’kogo pytannia naperedodni Pershoi svitovoi viyiny/О.P. Reient // Іstoryko-politychnistudii. 2014. - № 2. S. 5-13.
9. Vysshyie i tsentral’nyie gosudarstvennyie uchrezhdeniia Rossii. 1801–1917 gg. Т.1. Vysshyie gosudarstvennyie uchrezhdeniia. SPb: Nauka, 1998. 302 s.
10. Gosudarstvennaia duma. Stenograficheskie otchety. Soziv chetvertyi. Sessia II. Chast’ ІІ. Zasedaniia 29-52 (s 22 Ianvaria pо 19 Маrtа 1914 g.). SPb: Gosudarstvennaia tipografiia, 1914. 1992 stb.
11. Ivanov А.А. Pravyie v russkom perlamente: оt krizisa k krachu (1914–1917) / А. А. Ivanov. М., SPb: "Аl’ians-Аrheo", 2013. 520 s.

Abstract views: 18
Published
2018-11-24
How to Cite
Motsiiaka, P. P. “The Honoring Taras Shevchenko’s Memory and the "Ukrainian Question" At the II Session of the IV State Duma (February 1914)”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 92, no. 10i, Nov. 2018, pp. 334-49, doi:10.31654/2520-6966-2018-10i-92-334-349.