Судова реформа 1864 року на території Ніжинського повіту Чернігівської губернії: особливості впровадження

  • A. I. Netreba
Keywords: judicial reform, judicial Charters, judicial system

Abstract

The article provided for the publication is devoted to the studies of the specific features of territorial and temporal application of the judicial reform of 1864. The author pays attention to the various positions expressed by the Minister of Justice D. N. Zamyatnin, of the State Council by the Prince P. P. Gagarin, other public and state figures.
These positions were studied by the author in correlation and dependency with other social, economic, cultural, and educational changes, which took place in the parallel with the reorganization of the judicial system in the post-Reform period of XIX century.

Author Biography

A. I. Netreba

Postgraduate student of the 3 course faculty of Law and History
of Nizhyn Mykola Hohol State University//

References

1. Butskovskyi N. A. Ocherky sudebnikh poriadkov po ustavam 20 noiabria 1864 hoda. Sankt-Peterburh: Typohrafyia Skariatyna, 1874. 614 s.
2. Fuks V.Ia. Sud y polytsyia: v 2 ch. Moskva. Unyversytetskaia typohrafyia, 1889. Ch. 1. 282 s.
3. Fylyppov M. A. Sudebnaia reforma v Rossyy: v 2 t. Sankt-Peterburh: Typohrafyia V. Tushnova, 1871. T. 1. IV. 622 s.
4. Myrovaia yustytsyia v Rossyy: sozdanye, deiatelnost, ystorycheskaia myssyia / pod red. A. D. Popovoi, S. V. Lonskoi. Moskva: Prospekt, 2016. S. 73.
5. Hessen Y. V. Sudebnaia reforma. Sankt-Peterburh: Typo-Lytohrafyia F. Vaisberha y P. Herkushyna, 1905. 267 s.
6. Poleshchenko D. A. Osnovnye yurydycheskye kontseptsyy sootnoshenyia y vzaymodeistvyia hosudarstvennoi vlasty y mestnoho samoupravlenyia, razrabativaemye v Rossyiskoi Ymperyy (1864–1917 hh.). Polytyka y Obshchestvo. 2010. № 6.
7. Sudebno-statystycheskye svedenyia y soobrazhenyia o vvedenyysudebnykh ustavov 20-ho noiabria 1864 hoda (po 32 hubernyiam). Sankt-Peterburh: Typohrafyia pry Pravytelstvuiushchem Senate, 1866. Ch. 1. 24 s.
8. Uortman R. S Vlastytely y sudy: razvytye pravovoho soznanyia v ymperskoi Rossyy. Moskva, 2004.
9. Vylenskyi B. V. Podhotovka sudebnoi reformy 20 noiabria 1864 hoda v Rossyy. Saratov, 1963. S. 15.
10. Kony A. F. Ottsy y dety sudebnoi reformy. Moskva: Yzdanye T-va Y. D. Sityna, 1914. 295 s.

Abstract views: 30
Published
2019-01-17
How to Cite
Netreba, A. I. “Судова реформа 1864 року на території Ніжинського повіту Чернігівської губернії: особливості впровадження”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 90, no. 9i, Jan. 2019, pp. 39-46, doi:10.31654/2520-6966-2018-9i-90-39-46.