Achievements of Gogol researchers at Nizhyn

  • H. V. Samoylenko Doctor of Sciences (Philology), Professor of the Department of Slavic Philology, Comparative Studies and Translation, Nizhyn Mykola Gogol State University
Keywords: Nizhyn Higher School, Gogol Studies, Centre for Gogol Studies

Abstract

The paper outlines the main stages in the development of Gogol Studies at Nizhyn Higher School, beginning with the seminal articles by I. Kulzhynsky, O. Lavrovsky, I. Srebnytsky, M. Speransky, P. Zabolotsky. The author pays a special attention to the revival of scientific Gogol studies at Nizhyn Pedagogical Institute named after N. V. Gogol in 1979, which gave an impetus for the multilateral research into the writer’s legacy. Drawing on these outstanding results the University managed to open the Centre for Gogol Studies which is the first in Ukraine. The article also discusses the state of contemporary Gogol Studies in the University.

References

1. Vospomynanyia uchytelia. (1854) [Memories of the teacher]. Moskvytianyn – Muscovite, Otd. UI. Smes, s. 1–16.
2. Kushelev-Bezborodko H. A. (Eds). (1859) Lytsei kniazia Bezborodko [Lyceum of Prince Bezborodko]. St. Petersburg. [in Russian].
3. Gimnaziya vysshih nauk i Licej kn. Bezborodko. (1881). St. Petersburg, 474 s. [in Ukraine].
4. Herbel N. V. (1858). Nykolai Yakovlevych Prokopovych y eho otnoshenye v Hoholiu. [Nikolai Yakovlevich Prokopovich and his attitude to Gogol]. Sovremennyk
Contemporary. (2), 267–290. [in Russian].
5. Lavrovskyi N. A. (1879). 3. Gimnaziya vysshih nauk i Licej kn. Bezborodko v Nezhyne (1820–1832). [Gymnasium of Higher Sciences The bezdoll in Nizhne (1820–1832)]. Kyiv. [in Ukraine].
6. 4 sentiabria 1881 hoda v Nezhyne / Otkrytye pamiatnyka N. V. Hoholiu. Kiyiv, 1882.
7. Srebntskyi Y. A. (1902). Materialy dlya biografii N. V. Gogolya iz arhiva Gimnazii vysshih nauk. [Materials for the biography of N.V. Gogol from the arhelive of the Gymnasium of higher sciences]. Hoholevskyi sbornyk – Gogolev collection. Kiev. Speranskyi M. N. (1902) Gimnaziya vysshih nauk. Nezhinskij period zhizni N. V. Gogolya. [Gymnasium of higher sciences. Nezhin period of life N.V. Gogol]. Kiyiv. Yvanov Y. Y. (1911). Hohol v yunosty. [Gogol in his youth]. Yzvestyia Ystoryko-fylolohycheskoho ynstytuta kn. Bezborodko – Proceedings of the Institute of History and Philology of the Kn. Boneless. Vols. 26. S. 1–3; Zabolotskyi P. A. (1902). Opyt obzora materialov dlya biografii N. V. Gogolya v yunosheskuyu poru Proceedings of the Institute of History and Philology of the Kn. Boneless St. Petersburg. S. 1–39. [in Russian].
8. Zharkevych N. M. (1979). Yubyleiu N. V. Hoholia posviashchaetsia Yubilev NV Hoholia posvyashchetsiya. Russkij yazyk i literatura v shkolah USSR – Russkyi yazyk y lyteratura v shkolakh SSSR № 4. Sverbilova T. Naukova konferentsiia v Nizhyni. Radianske literaturoznavstvo – Soviet literary studies. № 8. Voropaev V. A. (1980). Konferentsyia, posviashchennaia 170-letyiu so dnia rozhdenyia N. V. Hoholia. [Conference devoted to the 170th anniversary of the birth of NV Gogol]. Fylolohycheskye nauky – Philological sciences. № 1. [in Russian].
9. Baskakov V. (1986). Otzyv. [Review]. Sovetskaia byblyohrafyia – Soviet biography. [in Russian].

Abstract views: 36
Published
2019-07-26
How to Cite
Samoylenko, H. V. “Achievements of Gogol Researchers at Nizhyn”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 95, no. 12f, July 2019, pp. 9-16, doi:10.31654/2520-6966-2019-12f-95-9-16.
Section
On the occasion of Gogol’s 210 birthday anniversary