Аналіз фінансової політики імператорів Тіта Флавія та Доміціана (79–96 рр. н. е.) в англо-американській історіографії ХХ ст.

  • Ilona Moiseichuk
Ключові слова: Римська імперія, фінансова політика, англо-американська історіографія

Анотація

У статті проаналізовано фінансову політику римських імператорів Тіта Флавія і Доміціана в працях англо-американських істориків ХХ ст. Використовуються методи порівняння і критичного аналізу різних точок зору на фінансову політику імператорів. Окрім цього, висвітлені наслідки
фінансових реформ і зміни в роки їх правління

Біографія автора

Ilona Moiseichuk

Магістрантка історико-юридичного факультету
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Посилання

1. Carradice I. A. The Banishment of the Father of Claudius Etruscus: Numismatic Evidence. Liverpool Classical Monthly. 1979. № 4. P. 101–161.
2. Charlesworth M. P. The Flavian Dynasty. CAH. Cambridge: Cambridge univ. press, 1936. Vol. 11. P. 1–45.
3. Griffin M. The Flavians. CAH 2. Cambridge: Cambridge univ. press, 2000. Vol. 11. P. 1–83.
4. Henderson B. W. Five Roman Emperors: Vespasian, Titus, Domitian, Nerva, Traian. A. D. 69–117. Cambridge: Cambridge univ. press, 1927. XIV. Р. 358.
5. Jones B. W. The Emperor Domitian. L.; New York: Routledge, 1992. XI. Р. 292.
6. Jones B. W. The Emperor Titus. L.; New York: St. Martin press, 1984. IX. Р. 227.
7. Levick B. Domitian and the Provinces. Latomus. 1982. Vol. 41. P. 50–73.
8. Levick B. Vespasian. L.: Routledge. XLII. Р. 310.
9. Mattingly H. Coins of the Roman Empire in the British Museum. L., 1936. Vol. 3. P. 15–19.
10. McElderry R. K. Some Conjectures the Reign of Vespasian. JRS. Vol. 3. 1913. Pt. 1. P. 116–126.
11. Plecket H. W. Domitian, the Senate and the Provinces. Mnemosyne. 1961. Ser. 4. Vol. 14. P. 296–315.
12. Rogers P. M. Domitian and the Finances of the State. Historia. Bd. 33. 1984. S. 60–78.
13. Schiller H. Geschichte der römischen Kaiserzeit. Gotha, 1883. Bd. 1. Teil 2. S. 519.
14. Sherwin-White A. N. The Roman Citizenship. 2nd ed. Oxford, 1973. X, Р. 486.
15. Smallwood E. M. Domitian’s Attitude towards Jews and Jewdaism.
1956. CPh. Vol. 51. № 1. P. 1–13.
16. Syme R. The Imperial Finances under Domitian, Nerva, Trajan. JRS. 1930. Vol. 20. P. 55–70.
17. Thompson L. A. Domitian and the Jewish Tax. Historia. Bd. 31. 1982. Р. 329–342.
18. Walker D. R. The Metrology of the Roman Silver Coinage. BAR. Supplementary ser. 5. 1976. Р. 159.

Переглядів анотації: 57
Опубліковано
2019-01-21
Як цитувати
.
Розділ
До 210-ї річниці від дня народження Миколи Гоголя