Людмилинська жіноча школа сільського домоведення та садибного господарства

  • A. G. Brovko
Ключові слова: Людмилинська жіноча школа, жіноча освіта, навчальний заклад

Анотація

У статті висвітлено діяльність одного з навчальних закладів в Чернігівській губернії поч. ХХ ст. Здійснено характеристику Людмилинської жіночої
школи; вивчено та проаналізовано правила прийому учениць до навчального закладу; висвітлено фінансування та особливості навчально-виховного
процесу у школі.

Біографія автора

A. G. Brovko

Старший викладач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Посилання

1. Viddil derzhavnoho arkhivu Chernihivskoi oblasti v misti Nizhyni (dali – VDAChON). F. 342. Op. 1. Spr. 1488. O sozyve ocherednoho zemskovoho
sobranyia. 1906 h. 645 ark.
2. VDAChON. F. 1353. Op. 1. Spr. 2. Lystuvannia z popechytelem Kyivskoho navchalnoho okruhu pro pryznachennia na posady ta vytraty na utrymannia shkoly. Prohramy vykladannia navchalnykh predmetiv. Telehramy. 3 veresnia – 28 lystopada 1903 r. 15 ark.
3. Tam samo. Spr. 5. Protokoly zasidan pedahohichnoi rady. 1904 r. 37 ark.
4. Tam samo Spr. 7. Vidomosti pro uspishnist ta povedinku uchenyts, kilkist urokiv ta praktychnykh zaniat, danykh ta propushchenykh vchyteliamy, kilkist zakhvoriuvan u shkoli, vartist shkilnoho maina. Zahalni vidomosti pro shkolu. 24 ark.
5. Tam samo. Spr. 9. Protokoly zasidan pedahohichnoi rady. 1905 r. 445 ark.
6. Tam samo. Spr. 13. Protokoly zasidan pedahohichnoi rady 17 sichnia 1907 – 24 travnia 1909 rr. 241 ark.
7. Didenko T. O. Liudmylynska zhinocha shkola silskoho domovod-stva ta sadybnoho hospodarstva. Sivershchyna v istorii Ukrainy. 2011. Vyp. 4. S. 347–349.
8. Maliuha V. V. Diialnist zhinochykh silskohospodarskykh navchalnykh zakladiv na Chernihivshchyni v druhii polovyni KhIKh – na pochatku KhKh st. Zbirnyk naukovykh prats "Hileia: naukovyi visnyk". 2014. Vyp. 87. s. 21–26.
9. Obshchestvennaia deiatelnost P. S. Korobky. 1868–1903 hh. Sankt-Peterburh, 1904. 47 s.
10. Rusanov Yu. Osvitno-dobrochynna diialnist Pavla Stepanovycha Korobky. Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk. Kyiv, 2013. Vyp. 16. S. 304–312.

Переглядів анотації: 44
Опубліковано
2019-01-21
Як цитувати
Brovko, A. G. Людмилинська жіноча школа сільського домоведення та садибного господарства. Література та культура Полісся, Vol 90, no 9i, Jan. 2019, pp 206-15, doi:10.31654/2520-6966-2018-9i-90-206-215.