The Encyclopedia of Modern Ukraine: regional context

  • M. H. Zhelezniak PhD, director in NAS Institute of Encyclopedic Research
Keywords: EMU, Encyclopedia of Modern Ukraine, studies of regional encyclopedias

Abstract

The article is devoted to the actual issues of the preparation of the Encyclopedia of Modern Ukraine (EMU) and the participation of representatives of different regions in its creation. The potential of interaction of the centre and periphery in the implementation of the nationwide encyclopedic project is revealed on the example of this encyclopedia. In particular, it is traced how the national encyclopedia influences the development of regional encyclopedic book sphere as well as studies of regional encyclopedias, and vice versa, how regional encyclopedists contribute to the formation of the encyclopedic knowledge of the nationwide scale. The tasks for the editors of the EMU are formulated, which are updated in the regional context: a) use of the resource of the EMU at the lessons in secondary schools, in particular in history, law, etc.; b) the attraction of EMU materials to numerous state websites for the purpose of operating reliable
information (nowadays information of geographical, historical, jurisprudential nature is often produced by the administrations of districts, regions, cities, towns, villages); c) creation of encyclopedic content in English, which will provide access to the international level.

References

1. Boiko Yu. O. Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy: istoriia stvorennia ta diialnist. Hileia: naukovyi visnyk. 2016. Vyp. 109. S. 50–55.
2. Boriak H. V, Papakin H. V. Vidkryti entsyklopedychni humanitarni resursy v Interneti: suchasnyi stan i problemy funktsionuvannia. Spetsialni istorychni
dystsypliny: pytannia teorii ta metodyky: zbirnyk naukovykh prats. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2013. Ch. 21: Elektronni informatsiini resursy.
3. Vermenich Ya. V. Entciklopedicheskaia traditciia v ukrainskoi istoricheskoi regionalistike. Problemy sozdaniia regionalnykh entciklopedii: Sbornik materialov mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo seminara. S.- Peterburg: Izdatelstvo S. Peterburgskogo universiteta, 2004. S. 70–76.
4. Zhelezniak M. H. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy – zdobutky, problemy ta perspektyvy. Ukrainska entsyklopedystyka. Materialy II Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii "Ukrainska entsyklopedystyka". Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy, 2014. S. 14–23.
5. Zimenkovskyi B., Gzhegotskyi M., Lutsyk O. Peredmova do pershoho vydannia. Profesory Lvivskoho natsionalnoho medychnoho universytetu imeni Danyla Halytskoho: 1784–2009 / Ukl. B. S. Zimenkovskyi. Lviv: "Nautilus", 2009. S. 5–6.
6. Metodychni zasady stvorennia paperovykh i elektronnykh entsyklopedychnykh vydan: posibnyk / vidp. red. M. H. Zhelezniak. Kyiv: Akademperiodyka, 2015. 252 s.118
7. Murina S. V. Entsyklopedychni vydannia yak dzherelo formuvannia Ukrainskoho natsionalnoho biohrafichnoho arkhivu. Ukrainska biohrafistyka. 2015. Vyp. 12. S. 392–405.
8. Murina S. V. Porivnialna kharakterystyka kilkisnykh parametriv personalii "Ukrainskoi radianskoi entsyklopedii", "Entsyklopedii Suchasnoi Ukrainy" ta bazy
danykh elektronnoho "Ukrainskoho natsionalnoho biohrafichnoho arkhivu". Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. 2012. Vyp. 34. S. 523–531.
9. Peredmova. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy. T. 1. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy, 2001. S. 5–6.
10. Savchenko O. V. Problemy poiednannia naukovoi i tvorchoi spadshchyny u stattiakh-personaliiakh "Entsyklopedii Suchasnoi Ukrainy". Entsyklopedychnyi visnyk Ukrainy. 2017. Vyp. 8–9. S. 22–28.
11. Chernysh N. I. Narysy z istorii Ukrainskoi entsyklopedychnoi spravy. Lviv: "Piramida", 2018. 348 s.
12. Shushkivskyi A. I. Administratyvni odynytsi Ukrainy v "Entsyklopedii suchasnoi Ukrainy". Ukrainska entsyklopedystyka. Materialy III Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii "Ukrainska entsyklopedystyka". Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy, 2014. S. 201–204.
13. Shushkivskyi A. I. Osoblyvosti statei-personalii v "Entsyklopedii Suchasnoi Ukrainy". Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori. Vyp. 12. Kyiv: Akademperiodyka, 2015. S. 122–127.
14. Bentzen N. Europe’s online encyclopaedias. Equal access to knowledge of general interest? Brussels: European Parliamentary Research Service, 2018. 40 р. DOI: 10. 2861/375719.

Abstract views: 58
Published
2020-02-05
How to Cite
Zhelezniak, M. H. “The Encyclopedia of Modern Ukraine: Regional Context”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 97, no. 12i, Feb. 2020, pp. 109-18, doi:10.31654/2520-6966-2019-12i-97-109-118.
Section
Regional history and culture