Явище фразеологізації в історичному романі «Троща» В. Шкляра

  • V. V. Krasavina доцент кафедри української мови і літератури Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка, кандидат філологічних наук
  • L. V. Zinevich директор Чернігівської міської комунальної централізованої бібліотечної системи, кандидат філологічних наук, доцент
Ключові слова: фразеологічна одиниця, стійка сполука, фразеологізація

Анотація

У статті досліджено фраземікон історичного роману «Троща» відомого белетриста В. Шкляра, який актуалізував тему визвольних змагань ОУН-УПА в сучасній українській літературі. Фразеологічні одиниці розглянуто з погляду функціонально-стилістичного навантаження в художньому тексті історичного твору: відображення хронологічно-просторової дійсності, індивідуалізації мовлення героїв, створення емоційно-експресивного тла, конотаційного малюнка, вираження авторської оцінки. Проаналізовані фразеологізми класифіковано за походженням (книжні, міжстильові, розмовно-просторічні, жаргонні), за ступенем засвоєння (узуальні, контекстуальні, індивідуально-авторські), за структурою (усталені, трансформовані). Авторами виявлено фразеологізми, характерні для повстанського руху, які некодифіковані словниками та раніше не досліджувалися, та ідіологеми, що були властиві комуністично-радянській системі .

Посилання

1. (2000). Ukrainska mova [The Ukrainian Language: Encyclopedia] / ed. by V. M. Rusanivskyi, О. О. Taranenko (co-editors), M. P. Ziabliuk et al. Kyiv: «Ukrainska Entsyklopedia» [in Ukraine].
2. Gavrin, S. G. (1967). Frazeologiya russkogo yazyka [Russian Phraseology: (special seminar): A guide for part-time students of faculties of Russian Language and Literature of teacher training institutes]. Moscow: Prosveshchenie [in Russian].
3. Shanskij, N. M., Ivanov, V. V. (1987). Sovremennyj russkij yazyk. Chast 1: Vvedenie. Leksika. Frazeologiya. Fonetika. Grafika i orfografiya [Modern Russian Language: Textbook for students of teacher training institutes]. Part 1: Introduction. Lexis. Phraseology. Phonetics. Graphics and Spelling. Moscow: Prosveshchenie [in Russian].
4. Kunin, A. V. (1986). Kurs frazeologii anglijskogo yazyka [A Course on English Phraseology]. Moscow: Vysshaya shkola [in Ukraine].
5. Ahmanova, O. S. (1957). Ocherki po obshchej i russkoj leksikologii [Essays on General and Russian Phraseology]. Moscow: Uchpedgiz [in Russian].
6. Smirnickij, A. I. (1956). Leksikologiya anglijskogo yazyka [English Lexicology]. Moscow: MGU [in Russian].
7. Ponomariv, O. D. (1993). Stylistyka suchasnoi ukrainskoi movy [Stylistics of Contemporary Ukrainian Language. Kyiv: Lybid [in Ukraine].
8. Babych, N. D. (1979). Stylistyka fraseolohichnykh odynyts [Stylistics of Phraseological Units]. Ukrainian Language and Literature at School. Issue 11, 17–22 [in Ukraine].
9. Rojzenzon, L. I. (1961). Frazeologizaciya kak lingvisticheskoe yavlenie [Phraseologization as a Language Phenomenon] // Studies of Samgu named after A. Navoi. Issue 119. Department of Foreign Languages. Samarkand [in Russian].
10. Yermolenko, S. Ya. (1999). Narysy z ukrainskoi slovesnosti (stylistyka i kultura movy) [Essays on Ukrainian Philology (Stylistics and Language Culture]. Kyiv: Dovira [in Ukraine].
11. Chabanenko, V. A. (1981). Stylistychne uvyraznennia fraseolohismiv [Stylistic Expressiveness of Phraseologisms] Ukrainian Language and Literature at School. Issue 9, 60–62 [in Ukraine].
12. Bilodid, I. K. (ed.). (1980). Slovnyk ukrainskoi movy [A Dictionary of the Ukrainian language]. In 11 volumes (1970–1980). Volume 11 (1980) / Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Institute of Philology. Kyiv: Naukova dumka [in Ukraine].
13. Bilodid, I. K. (ed.). (1970). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. In 11 volumes (1970–1980). Volume 1 / Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Institute of Philology. Kyiv: Naukova dumka [in Ukraine].
14.URL: https://uk.wiktionary.org/wiki/.
15. Bilodid, I. K. (ed.). (1973). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. In 11 volumes (1970-1980). Volume 4 / Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Institute of Philology. Kyiv: Naukova dumka [in Ukraine].
16. Gasan? Gusejnov (2003). Sovetskie ideologemy v russkom diskurse 1990-kh [Soviet Ideologemes in Russian Discourse of the 1990-s]. Moscow: Tri kvadrata [in Russian].
17. Shkliar, V. (2017)/ Troshcha: Novel. Kharkiv: Knyzhkovyi klub «Klub simeinoho dozvillia» [in Ukraine].

Переглядів анотації: 50
Опубліковано
2021-01-20
Як цитувати
.