Бібліотекарі Ніжинської гімназії вищих наук і Фізико-математичного ліцею князя Безбородька та їхній внесок у становлення бібліотеки (1820–1840-ві рр.)

  • H. S. Osipova завідувачка відділу обслуговування та зберігання фондів бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: історія бібліотеки, Гімназія вищих наук князя Безбородька, Фізико-математичний ліцей князя Безбородька

Анотація

У статті на основі раніше не введених у науковий обіг архівних матеріалів розглянуто діяльність та певні аспекти життя вчених Ніжинської вищої школи, які обіймали посади бібліотекарів та стояли біля витоків книгозбірні від часу відкриття Гімназії вищих наук князя Безбородька в Ніжині з 1820 року до реорганізації в Юридичний ліцей у 1840 році. Виявлено персональний склад бібліотекарів, визначена їх роль у розбудові та становленні книгозбірні Ніжинської вищої школи. Бібліотечна робота була досить складною. Не будучи обізнаними з тонкощами бібліотечної справи, вони в міру своїх сил і знань намагалися впорядкувати бібліотечний фонд, складали списки необхідних видань за заявками викладачів, вели каталоги, видавали літературу, готували записки про неповернуті книги та ін. Автор доходить висновку, що, незважаючи на недоліки, які траплялися в питаннях зберігання та використання бібліотечних фондів, загалом завдяки діяльності багатьох із них було сформовано значний за обсягом та змістом універсальний бібліотечний фонд, який відображав основні досягнення вітчизняної та світової культур.

Посилання

1. Osipova, H. S. (2020). Storinky istorii: biblioteka Nizhynskoi himnazii vyshchykh nauk kniazia Bezborodka (1820–1832). [The pages of the history: the library of the Count Bezborodko’s Gymnasium of Higher Learning (1820–1832)]. Literatura ta kultura Polissia [Literature and Culture of Polissia]. Nizhyn, 99, 256–296. Ser. History sciences N 13. doi: 10.31.65/2520-6966-2020-13i-99-256-296 [in Ukrainian].
2. (1867). Ustav Gimnazii vysshykh nauk knjazja Bezborodko. Dopolnenije k sb. postanovlen ij po Ministerstvu narodnogo prosveshchenija, 1803–1864 [The charter of the Grammar School of Higher Sciences of Prince Bezborodko. Addition. Sat Resolutions of the Ministry of Education, 1803–1864]. Saint Petersburg [in Russian].
3. IR NBUV (Institut rukopysu Natsionalnoji biblioteky Ukrajiny imeni V. I. Vernadskogo) [Manuscript Institute of the VI Vernadsky National Library of Ukraine]. F. 324. Nomer. 86. Ark. 14 zv. [in Ukrainian].
4. Lavrovsky, N. A. (1879). Gymnazija vysshykh nauk knjazja Bezborodko v Nezhyne (1820–1832) [The Count Bezborodko’s Gymnasium of Higher Learning in
Nezhin (1820–1832)]. Kiev: Printing-house M. P. Fritz, 158 p. [in Russian].
5. IR NBUV. F. 324. Nomer. 459. Ark. 37–43.
6. Redkin, P. G. (1881). Shapalinsky K. V. Gimnaziia vysshykh nauk i licej knyazya Bezborodko [The Count Bezborodko’s Gymnasium of Higher Learning and the Lyceum]. St.-Peterburg [in Russian].
7. Redkin,P. G. (1881). Shapalinsky K.V. Gimnaziia vysshykh nauk… [The Gymnasium of Higher Learning…] [in Russian].
8. Lavrovsky, N. A. (1879). Gymnazija vysshykh nauk knjazja Bezborodko… [The Count Bezborodko’s Gymnasium of Higher Learning...], P. 133 [in Russian].
9. IR NBUV. F. 324. Nomer. 86. Ark. 14 zv.
10. TsDIAK Ukrajiny (Tsentralny derzhavny istorychny arkhiv Ukrajiny) [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv]. F. 2162. Op. 1. Spr. 336. Ark. 6–13[in Russian].
11. Mikhalsky, Ye. N. (2003) Naznachenye Y. S. Orlaia dyrektorom Hymnazyy visshykh nauk kniazia Bezborodko v Nezhyne [Appointment of I. S.
Orlay as the Director of the Grammar School of Higher Sciences of Prince Bezborodko in Nezhin]. Literatura i kuljtura Polisya – [Literature and culture of Polisya], 23, 139–179 [In Russian].
12. IR NBUV. F. 324. Nomer. 86. Ark. 14 zv.–15.
13. Pomelov, V. B. (2020). Iz istorii licejskogo obrazovaniya v dorevolyucionnoj Rossii [From the history of lyceum education in pre-revolutionary Russia]. Vestnik SHadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Journal of Shadrinsk state pedagogical university], 1 (45), 137–146 [In Russian].
14. TsDIAK Ukrajiny. F. 2162. Op. 1. Spr. 422. Ark. 67 zv.–68.
15. Kukolnik, N. (1881). Landrazhin I. Ya. Gimnaziia vysshykh nauk… [The Gymnasium of Higher Learning…] [in Russian].
16. Kukolnik N. (1859). Litsei kniazia Bezborodko. [The Count Bezborodko’s Lyceum]. Litsei kniasia Bezborodko [The Count Bezborodko’s Lyceum] / published
by G. A. Kusheliev-Bezborodko. St.-Peterburg: Typ. IAN [in Russian].
17. Tolbin, V. (1859). Redkin P. G. Litsei kniasia Bezborodko [The Count Bezborodko’s Lyceum] [in Russian].
18. (1902) Gogolevsky Sbornik (1852–1902): izdanny pri istoriko- filologicheskom institute knjazja Bezborodko Gogolevskoj Komissijej 1852–1902 [Gogolevsky Collection (1852–1902): published at the Institute of History and Philology Prince. Bezborodko Gogolev Commission 1852–1902]. Kiev: Typ. S. V. Kulzhenko [in Russian].
19. TsDIAK Ukrajiny. F. 2162. Op.1. Spr. 422. Ark. 3 zv.–10 zv.
20. (2015). Nizhynska vyshcha shkola u spohadakh studentiv i vykladachiv [Nizhyn Higher School in the memories of students and teachers]: memuari: u 2 t. uklad., avtory peredm.: H. V. Samoilenko, O. H. Samoilenko. Nizhyn: NDU im. M.Gogolia. Vol. 1. 1820–1919 [in Ukrainian].
21. VDAChON (Viddil derzhavnogo arhivu Chernigivskoji oblasti v m. Nizhyni) [Department of the State Archives of the Chernihiv Region in Nizhyn]. F. 1104. Op. 1. Spr. 64. p. 63–64 [in Russian].
22. TsDIAK Ukrajiny. F. 2162. Op. 1. Spr. 422. Ark. 69.
23. VDAChON. F. 1104. Op. 1. Spr. 210. Ark. 7 zv.
24. TsDIAK Ukrajiny. F. 2162. Op. 1. Spr. 837. Ark. 44–44 zv.
25. VDAChON. F. 1104. Op. 1. Spr. 202. Ark. 31–31 zv.
26. TsDIAK Ukrajiny. F. 2162. Op. 1. Spr. 454. Ark. 14–20.
27. VDAChON. F. 1104. Op. 1. Spr. 11. Ark. 43–44.
28. VDAChON. F. 1104. Op. 1. Spr. 210. Ark. 10.
29. VDAChON. F. 1104. Op. 1. Spr. 210. Ark. 5.
30. TsDIAK Ukrajiny. F. 2162. Op. 1. Spr. 639. Ark. 139.
31. Lavrovsky, N. A. (1879). Gymnazija vysshykh nauk knjazja Bezborodko… [The Count Bezborodko’s Gymnasium of Higher Learning …] [in Russian].
32. VDAChON. F.1104. Op. 1. Spr. 181. Ark. 10.
33. VDAChON. F.1104. Op. 1. Spr. 206. Ark. 47–48 zv.
34. Lavrovsky, N. A. (1879). Gymnazija vysshykh nauk knjazja Bezborodko… [The Count Bezborodko’s Gymnasium of Higher Learning …] [in Russian].
35. Mozgova, V. (2000). Fondy biblioteky Hizhynskogo litseiu (1832–1875)
[The Library Funds of the Nizhyn Lyceum (1832–1875)]. Bibliotechnyi visnyk
[The Library Newsletter], 2, 37–40 [in Ukrainian].
36. VDAChON. F. 1104. Op. 1. Spr. 211. Ark. 9–9 zv.
37. TsDIAK Ukrajiny. F. 2162. Op. 1. Spr. 637. Ark. 43–43 zv.
38. TsDIAK Ukrajiny. F. 2162. Op. 1. Spr. 639. Ark. 174–179.
39. VDAChON. F. 1359. Op. 1. Spr. 1214. Ark. 18.
40. VDAChON. F. 1359. Op. 1. Spr. 257. Ark. 2.
41. VDAChON. F. 1104. Op. 1. Spr. 210. Ark. 9–9 zv.
42. Kukolnik, N. N. (1881). Soloviov N. F. Gimnaziia vysshykh nauk... [The Gymnasium of Higher Learning …] [in Russian].
43. VDAChON. F. 1104. Op. 1. Spr. 210. Ark. 8.
44. TsDIAK Ukrajiny. F. 2162. Op. 1. Spr. 639. Ark. 55 zv.
45. VDAChON. F.1104. Op. 1. Spr. 210. Ark. 4.
46. VDAChON. F.1104. Op. 1. Spr. 210. Ark. 9 zv.
47. TsDIAK Ukrajiny. F. 2162. Op. 3. Spr. 3. Ark. 209 zv.
48. VDAChON. F. 1359. Op. 1. Spr. 1214.
49. VDAChON. F. 1359. Op. 1. Spr. 297. Ark. 24 zv.
50. VDAChON. F. 1104. Op. 1. Spr. 210. Ark. 9–9 zv.
51. VDAChON. F. 1359. Op. 1. Spr. 1215. Ark. 25–25 zv.
52. VDAChON. F. 1359. Op. 1. Spr. 36. Ark. 2.
53. VDAChON. F. 1359. Op. 1. Spr. 36. Ark. 178 zv.
54. VDAChON. F. 1359. Op. 1. Spr. 1295. Ark. 175–176.
55. VDAChON. F. 1359. Op. 1. Spr. 297. Ark. 82–82 zv.
56. Petrov, N. (1881). Lelievr Ya. Ya. Gimnaziia vysshykh nauk… [The Gymnasium of Higher Learning…] [in Russian].
57. VDAChON. F. 1359. Op. 1. Spr. 297. Ark. 94.
58. Sementovskii, K. K., (1881). Kupfer G. Gimnaziia vysshykh nauk… [The Gymnasium of Higher Learning…] [in Russian].
59. VDAChON. F. 1359. Op. 1. Spr. 36. Ark. 96.
60. Sementovskii, K. K., (1881). Kupfer G. Gimnaziia vysshykh nauk… [The Gymnasium of Higher Learning…] [in Russian].
61. VDAChON. F. 1359. Op. 1. Spr. 388. Ark. 7–7 zv.
62. Danevskyi, P. (1881). Ekeblad Kh.. A. Gimnaziia vysshykh nauk… [The Gymnasium of Higher Learning…] [in Russian].
63. VDAChON. F.1359. Op. 1. Spr. 297. Ark. 26 zv.
64. VDAChON. F.1359. Op. 1. Spr. 297. Ark. 81–81 zv.

Переглядів анотації: 18
Опубліковано
2021-08-18
Як цитувати
Osipova, H. S. «Бібліотекарі Ніжинської гімназії вищих наук і Фізико-математичного ліцею князя Безбородька та їхній внесок у становлення бібліотеки (1820–1840-ві рр.»). Література та культура Полісся, Vol 102, no 17f, Aug. 2021, pp 7-28, doi:10.31654/2520-6966-2021-17f-102-7-28.
Розділ
До 200-річчя Ніжинської вищої школи