Витоки та становлення нумізматичної колекції Ніжинської вищої школи (початок 30-х – середина 70-х років ХІХ століття)

  • O. О. Leiberov старший викладач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: Ніжинська Вища школа, Ліцей, нумізматичне зібрання

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблем, що пов’язані з процесами заснування та функціонування мінцкабінету у Ніжинській вищій школі і хронологічно охоплює період з початку 30-х до середини 70-х рр. ХІХ століття. На основі нововведених у науковий обіг архівних джерел, що включають документи господарського характеру, щорічні підсумкові звіти, описи, документи приватного характеру, автор статті зробив спробу проаналізувати та по-новому поглянути на проблему. У ході дослідження підтверджено, що нумізматичне зібрання почало формуватися у перші роки існування Гімназії вищих наук, а як окрема установа у складі гімназичної бібліотеки почала функціонувати в останні роки існування Гімназії. Мінцкабінет протягом усього часу свого існування перебував у статусі не самостійної установи. Він не мав постійного приміщення, окремого штату, на його утримання не виділялись кошти. За весь досліджуваний період зафіксований лише єдиний факт виділення коштів для придбання нових експонатів.
Поповнення колекції проходило лише за рахунок дарунків та пожертв з
боку меценатів та небайдужих. У статті простежений та досліджений
стан наповнення колекції, частково проаналізований її склад. Автор
робить висновки, що в силу об’єктивних (хронічна нестача коштів,
відсутність зацікавленості з боку керівництва Ліцею, невідповідність
профілю навчальної установи потребам кабінету) та суб’єктивних
(безініціативність завідувачів кабінетом, їх слабка наукова підготовка,
безвідповідальне ставлення до збереження та опису колекції) обставин,
мінцкабінет не зміг перетворитись у окрему, самостійну науково-дослід-
ну установу. «Нове життя» у процес функціонування мінцкабінету міг
внести дарунок нової колекції монет та медалей, що був зроблений
почесним попечителем Ліцею Г. О. Кушелєвим-Безбородьком. Однак у
силу перерахованих вище причин він так і залишився «мертвим грузом».
У роботі звертається увага ще на одну негативну деталь, яка супрово-
джувала існування мінцкабінету в означений період. Це відсутність повно-
цінного, професійного опису експонатів зібрання. Навіть рідкісні, особливо
цінні предмети колекції не пройшли атрибуції (срібляники Володимира Ве-
ликого, що були знайдені у Ніжинському скарбі 1852 р.). Автор доходить
Literature and Culture of Polissya № 102. Series "Philology Research" № 17
30
висновку, що протягом означеного періоду колекція монет та медалей,
що зберігалась у мінцкабінеті, не відігравала ніякої ролі у навчально-вихов-
ному, освітньому та науковому процесі. Разом з тим саме існування
нумізматичного кабінету позначалось на престижності навчального
закладу і в подальшому могло зіграти у цих процесах позитивну роль.

Посилання

1. Yausheva-Omelyanchyk R. M (1997). Dolya i trahediya Nizhynskoho myuntskabinetu [Yausheva-Omelyanchik R.M. The fate and tragedy of the Nizhyn municipal cabinet]. Literatura ta kultura Polissya. Vyp. 8. Nizhyn. S. 107–111. [in Ukraina].
2. Yausheva-Omelyanchyk R. M. (2005). Sudba Nezhynskoho myuntskabyneta [Yausheva-Omelyanchik R.M. The fate of the Nizhyn municipal cabinet]. Literatura ta kultura Polissya. Vyp. 44. Nizhyn, S. 183–188. [in Ukraina].
3. Samoylenko H.V., Samoylenko O.H. (2005) Nizhynska vyshcha shkola: storinky istoriyi. [Samoilenko G.V., Samoilenko O.G. Nizhyn higher school: pages of hist]. Nizhyn. 402 s. [in Ukraina].
4. Torubara A. O. (2014) Navchalno-materialna baza Nizhynskoho yurydychnoho litseyu knyazya Bezborodka (1840–1875). [Torubara A. O. Educational and material base of the Nizhyn Law Lyceum of Prince Bezborodko (1840–1875)]. Sivershchyna v istoriyi Ukrayiny, vypusk 7, S. 242–245. [in Ukraina].
5. Motsiyaka P. P. (2013) Kimnata-muzey Mykoly Hoholya y inshi kolektsiyi Istoryko-filolohichnoho instytutu knyazya Bezborodka v Nizhyni [Motsiyaka P.P. Mykola Gogol’s room-museum and other collections of the Historical and Philological Institute of Prince Bezborodko in Nizhyn] // Nizhynska starovyna. Vyp. 15. S. 80–89. [in Ukraina].
6. Samoylenko O.H. (2013) Korpus antychnykh monet u numizmatychniy kolektsiyi Istoryko-filolohichnoho instytutu knyazya Bezborodka v Nizhyni na pochatku ХХ st. [Samoilenko O.G. The case of ancient coins in the numismatic collection of the Historical and Philological Institute of Prince Bezborodko in
Nizhyn in the early twentieth century]. Nizhynska starovyna. Vyp. 15. S. 90–97. [in Ukraina].
7. Samoylenko A. H., Zozulya S. Y., Potapenko M. V. (2013) Opysy numyzmatycheskoho sobranyya uchrezhdenyy Nezhynskoy vysshey shkoly seredyny XIX – pervoy trety XX vv. [Samoilenko A.G., Zozulya S.Yu., Potapenko M. V. Inventories of the numismatic meeting of institutions of the Nizhyn higher school of the middle of the XIX – first third of the XX centuries]. Nezhyn. 192 s. [in Ukraina].
8. Derzhavnyy arkhiv Chernihivsʹkoyi oblasti. Viddil zabezpechennya zberezhenosti dokumentiv m. Nizhyn (dali – DACHO. VZZDN). [State Archives of Chernihiv region. Department for ensuring the safety of documents in Nizhyn (hereinafter – DACHO. VZZDN)], F. 1104, Op. 1, Spr. 55.
9. DACHO. VZZDN, F. 1104, Op. 1, Spr. 204.
10. DACHO. VZZDN, F. 1104, Op. 1, Spr. 16.
11. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 61.
12. Rech i istoricheskaya zapiska, napisannyye dlya prochteniya v torzhestvennom sobranii Litseya knyazya Bezborodko i Nezhinskoy gimnazii byvshem 1845 goda iyulya v 29-y den. (1845) [A speech and a historical note written for reading at the solemn meeting of the Lyceum of Prince Bezborodko and the Nizhyn gymnasium in the former July 1845 on the 29th day]. К. [in Russia].
13. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 373.
14. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 100.
15. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 419.
16. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 433.
17. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 434.
18. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 449.
19. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 437.
20. Sotnikova M. P. (1971) Nezhinskiy klad srebrenikov 1852 g. (Rekonstruktsiya sostava) [Sotnikova M.P. Nezhinsky hoard of silver coins of 1852 (Reconstruction of the composition)]. Numizmatka i sfragistika. M. T. ÍV. S. 15–41. [in Russia].
21. Tolstoy I. I. (1893) Drevneyshiye russkiye monety Х–ХІ v. [Tolstoy I.I. The oldest Russian coins of the X-XI century]. ZRAO, T. VI, SPb. 368 s. [in Russia].
22. Kozlovskiy I. P. (1918) Otchet o sostoyanii kollektsii Instituta knyazya Bezborodko k 1 yanvarya 1918 goda [Kozlovsky I. P. Report on the state of the collection of the Institute of Prince Bezborodko by January 1, 1918]. Izvestiya Istoriko-filologicheskogo instituta knyazya Bezborodko v Nezhine. T. 32. S. 3–47. [in Russia].
23. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 464.
24. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 1355.
25. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 1351.
26. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 573.
27. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 599.
28. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 738.
29. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 604.
30. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 173.
31. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 695.
32. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 173.
33. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 656.
34. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 695.
35. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 730.
36. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 738.
37. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 750.
38. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 599.
39. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 740.
40. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 599.
41. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 767.
42. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 243.
43. DACHO. VZZDN, F. 1359, Op. 1, Spr. 246.
44. DACHO. VZZDN, F. 1105, Op. 1, Spr. 114.
45. DACHO. VZZDN, F. 1105, Op. 1, Spr. 145.
46. DACHO. VZZDN, F. 1105, Op. 1, Spr. 572.
47. DACHO. VZZDN, F. 1105, Op. 1, Spr. 1135.
48. DACHO. VZZDN, F. 1105, Op. 1, Spr. 1190.
49. DACHO. VZZDN, F. 1105, Op. 1, Spr. 1244.
50. DACHO. VZZDN, F. 1105, Op. 1, Spr. 1367.
51. DACHO. VZZDN, F. 1105, Op. 1, Spr. 1751.
52. DACHO. VZZDN, F. 1105, Op. 1, Spr. 2037.
53. DACHO. VZZDN, F. 1105, Op. 1, Spr. 2167.

Переглядів анотації: 12
Опубліковано
2021-08-18
Як цитувати
.
Розділ
До 200-річчя Ніжинської вищої школи