Проблеми вивчення ніжинського літературного і наукового осередку: від Миколи Гоголя до Анни Малігон

  • P. V. Mykhed доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу зарубіжної літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, керівник Гоголезнавчого центру Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: Ніжин, університет, культурне гніздо

Анотація

У статті сформульовані проблеми системного вивчення історії літературного і наукового осередку Ніжина, який витворювався навколо ніжинської вищої школи протягом останніх двох століть. Навчальний заклад, починаючи з його заснування як Гімназії вищих наук до нинішнього статусу
університету, завжди залишався науковим і культурним центром південного краю Чернігівщини – попри зміни в його спеціалізації та засадах. У
статті виказані пропозиції в організації наукових досліджень. Варто, з погляду автора, підготувати декілька томів історії літературного і наукового осередків, що сформувалися і розвивалися у Ніжині завдяки Гімназії вищих наук, а пізніше – тих навчальних інституцій, котрі продовжували її традиції протягом останніх двохсот років. Основою і стрижнем культурного життя міста завжди була Гімназія-Університет. Тому вивчення історії культурного гнізда є, власне, історією університету або тих інституцій, котрі історично поставали, змінюючи і зміст закладу, і його назву. Але при цьому він завжди залишався освітнім закладом та концентратом знання і творчості цього осередку. Упродовж двох століть інституції змінювали одна одну і, головне, зміни статусу навчальних закладів на базі Гімназії вищих наук можуть бути основою для періодизації розвитку літературного і наукового осередку. У роботі окреслені головні напрямки майбутнього дослідження, при цьому головна увага звернена на системний історичний аналіз різних періодів розвитку ніжинського культурного і, перш за все, літературного гнізда, на питаннях термінології і стратегії в осмисленні поставлених проблем. Серед іншого подано інформацію про фундаментальні праці ніжинських вчених, присвячених заявленій темі. У статті вказані пропозиції з актуалізації літературного життя сучасного Ніжина, чому сприятиме, зокрема, організація резонансних літературних фестивалів за участі відомих літераторів і науковців, які вчилися у ніжинському виші.

Посилання

1. Piksanov, N. K. (1913). Tri epokhi: Yekaterininskaya, Aleksandrovskaya, Nikolaevskaya [Three eras of Catherine, Alexander, Nicholas]. St. Peterburg:
Published by M. A. Aleksandrov Printing House [in Russian].
2. Piksanov, N. K. (1928). Oblastnye kulturnye gnezda. Istoriko-kraevednyy seminar [Regional cultural nests. Historical and local history seminar]. Moscow;
Leningrad: Published by State publishing houses. [in Russian].
3. Speranskiy, M. N. (1916). Razvitie oblastnoy literatury. Obshchaya kharakteristika v svyazi s khodom istorii oblastey i mestnymi interesami [Development of regional literature. General characteristics in connection with the course of the history of the regions and local interests]. Istoriya russkoy literatury do XIX v. T. 1 (Drevnerusskiy period) – The history of Russian literature until the 19th century. Vol. 1 (Old Russian period). Moscow. [in Russian]. Yogo peru nalezhit і pratsya: Speranskij, M. N. (1902). Gimnazija vysshih nauk i nezhinskij period zhizni N. V. Gogolja Kiev: Published by Litho-printing of the Kouchners Association and the team. [in Russian].
4. Pro zmіst dіyalnostі gnіzd і vіdpovіdnu bіblіografіyu div.: Budzar, M. (2015). Khudozhno-kulturna spadshchina panskoї sadibi Lіvoberezhnoї Ukraїni ХІХ – pochatku ХХ st.: varіanti іstorichnikh prezentatsіy [Artistic and cultural heritage of the manor of the Left Bank of Ukraine of the XIX – early XX centuries: variants of historical presentations]. Kiїvskі іstorichnі studії. Zbіrnik naukovikh prats – Kyiv historical studies. Collection of scientific works, 1, 98–107. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2015_1_19. [in Ukrainian].
5. Mikhed, P. V. (1990). Pro nіzhinsku lіteraturnu shkolu (do postanovki pitannya) [About the Nizhyn literary school (before asking the question)]. Slovo і chas – The Word and time, 5, 76–79. [in Ukrainian].
6. Zharkevich, N. M., Samoilenko, G. V., Mikhal’skii, E. N., Mikhed, P. V. (Eds.). (1989). N. V. Gogol i Nezhin. Gimnaziya vysshikh nauk knyazya Bezborodko, nachalo tvorchestva: bibliograficheskiy ukazatel [N. V. Gogol and Nezhin. Gymnasium of higher sciences of Prince Bezborodko, the beginning of creativity: bibliographic index]. Nezhin. [in Russian].
7. Do 200-lіtnogo yuvіleyu buli vidanі bіblіografіya: Mykhed, P. V., Granatovych, L. V., Kuzmenko, N. V. (Eds.). (2009). Mikola Gogol: ukraїnska bіblіografіya [Mykola Gogol: Ukrainian bibliography]. Kyiv. [in Ukrainian] ta Samoylenko, G. V. (Eds.). (2009). Gogol v ХХ veke. Yevropa, Srednyaya Aziya i Zakavkaze: tematiko-bibliograficheskiy ukazatel [Gogol in the twentieth century. Europe, Central Asia and Transcaucasia: a thematic and bibliographic index]. Nezhin. [in Russian]. Shche ranіshe: Granatovich, L. V. (Eds.). (2000). Mіsto Nіzhin z naydavnіshikh chasіv do 1917 roku: bіblіografіchniy pokazhchik [The city of Nizhyn from ancient times to 1917: a bibliographic index]. Nіzhin. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 16
Опубліковано
2021-08-18
Як цитувати
Mykhed, P. V. Проблеми вивчення ніжинського літературного і наукового осередку: від Миколи Гоголя до Анни Малігон. Література та культура Полісся, Vol 102, no 17f, Aug. 2021, pp 73-80, doi:10.31654/2520-6966-2021-17f-102-73-80.
Розділ
Літературознавство