Сільське господарство лівобережних губерній у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: між модернізацією і традицією

  • O. V. Krupenko Candidate of Historical sciencesand Associate Professor at the Department of History of Ukraine Nizhyn Mykola Gogol State University

Abstract

Стаття присвячена актуальним проблемам соціально-економічної історії періоду пореформеної модернізації. Авторка на основі значного статистичного матеріалу проаналізувала особливості ринкових перетворень у аграрній сфері на території Полтавщини й Чернігівщини, виявивши регіональну специфіку. З’ясовано, що товаризація сільського господарства призвела до розвитку промислового підприємництва, яке посилило попит на зернові та технічні культури.

References

1. Reient O.P. Serdiuk O.V. Silske hospodarstvo Ukrainy i svitovyi prodovolchyi rynok (1861–1914 rr.): Monohrafiia / O. P. Reient, K.: In-t istorii Ukrainy, 2011. – 365 s.
2. Ekonomichna istoriia Ukrainy: Istoryko-ekonomichne doslidzhennia: v 2-kh t. / [red. rada : V. Lytvyn (holova), H.V. Boriak, V.M. Heiets ta in.; vidp. red. V.A. Smolii; avt. kol.: T.A. Balabushevych, V.D. Baran, V.K. Baran ta in.], NAN Ukrainy, Instytut istorii Ukrainy. K.: Nika – Tsentr, 2011. T. 2. 608 s.
3. Shaparenko V. Metsenatska diialnist rodyny Halahaniv / V. Shaparenko // Khronika - 2000 – 2001. – Vyp. 41–42. – S. 386–394; Mashchenko V. Do 130-richchia Sokyrynskoho silskoho oshchadno-pozychkovoho tovarystva P. Halahana / V. Mashchenko // Siverianskyi litopys. – 2001. – № 5. – S. 156–165; Polovets V. Chernihivska huberniia u druhii polovyni KhIKh – na pochatku KhKh st. Sotsialno-ekonomichnyi aspekt / V. Polovets // Siverianskyi litopys. – 2002. – № 6. – S. 80–83; Kachmala V. I. Demohrafichni ta sotsialno – ekonomichni zminy na Livoberezhnii Ukraini na pochatku KhKh st.: dys kandydata ist. nauk: 07.00.01 / V.I. Kachmala. – K., 2010. – 215 s.
4. Romaniuk N. I. Silske pidpryiemnytstvo doby kapitalistychnoi modernizatsii Ukrainy: 1861–1914 rr.: avtoreferat dys. na zdobuttia nauk. stupenia dokt. ist. nauk: 07.00.01 "Istoriia Ukrainy" / N.I. Romaniuk. – Kyiv, 2014. – 38 s.
5. Pavlovskaya A.V. Poreformennaya Rossiya glazami sovremennikov-anglichan / A.V. Pavlovskaya // Rossiya i Evropa v ХІХ – ХХ vekah. Problemyi vzaimovospriyatiya narodov, sotsiumov, kultur. Sb. nauchnyih trudov. – M.: Ros. Akademiya Nauk; Institut Ros. Istorii, 1996. – 228 s.
6. Yanson Yu.E. Opyit statisticheskogo issledovaniya o krestyanskih nadelah i platezhah / Yu.E. Yanson. – SPb., 1877. – 187 s.
7. Dudka L.H. Demokratyzatsiia zemelnoi vlasnosti v Poltavskii hubernii u 1900 – 1917 rr. / L.H. Dudka // Kremenchuku – 435 rokiv. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii / Za red. Lushakovoi A.M., Yakymenka M.A. – Kremenchuk: PP Shcherbatykh, 2006. – S. 52–53.
8. Zhivopisnaya Rossiya: otechestvo nashe v ego zemelnom, istoricheskom, plemennom, ekonomicheskom i byitovom znachenii [pod red. P.P. Semenova]. – SPb.; M.: Izdanie M.O. Volfa, 1897. – T.5. – Ch.1. – 342 s.
9. Reient O.P. Khlibni resursy Ukrainy v dobu kapitalistychnoho rozvytku (1861–1914 rr.) / O.P. Reient // Problemy istorii Ukrainy ХІХ – pochatku ХХ st. – 2010. – № 17. – S. 6–40.
10. Programmyi dlya statistiko-ekonomicheskogo izucheniya Chernigovskoy gubernii. Sostavlenyi Statisticheskim Otdeleniem pri Chernigovskoy Gubernskoy Zemskoy Uprave i odobrenyi Gubernskim Zemskim Sobraniem v sessiyu 1877 g. – Chernigov, Zemskaya tipografiya, 1877. – 37 s.
11. Vasilenko V.I. Obschie osnovaniya dlya otsenok zemelnyih ugodiy pouezdam Poltavskoy gubernii / V.I. Vasilenko. – Poltava : Izdanie Poltavskogo Gubernskogo Statisticheskogo komiteta, 1894. – 18 s.
12. Materialyi dlya otsenki zemelnyih ugodiy, sobrannyie Chernigovskim statisticheskim otdeleniem pri gubernskoy zemskoy uprave. – Chernigov: Izd. Chernigovskogo gubernskogo zemstva. – K., 1877.
13. Poltavskaya guberniya. ХХХІІІ / Pod red. N.A. Troynitskogo. – Izdanie Tsentralnogo Statisticheskogo Komiteta Ministerstva Vnutrennih Del. – 1904. – 245 s.
14. Shelikhova V.V. Osoblyvosti rozvytku selianskykh hospodarstv Chernihivskoi hubernii u druhii polovyni ХІХ st. / V. V. Shelikhova // Zbirnyk naukovykh prats "Sivershchyna v istorii Ukrainy". – Kyiv; Hlukhiv: Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i UTOPIK, 2011. – Vypusk 4. – S. 282–285.
15. Tsenyi na pshenitsu, rozh, oves i yachmen v Evropeyskoy Rossii v 1881–1887 godah, po mestnyim svedeniyam // Vremennik Tsentralnogo statisticheskogo komiteta Ministerstva vnutrennih del. – SPB., 1888. – # 3. – 87 s.
16. Shevchenko V.M. Zemelnyi rynok Ukrainy (1861–1917 rr.) / V.M. Shevchenko: Monohrafiia. – Nizhyn: TOV "Vydavnytstvo "Aspekt-Polihraf", 2010. – 344 s.
17. Poltavskaya guberniya // Otchetyi Imperatorskoy arheologicheskoy komissii (1895–1912). – SPb. – 1898–1915. – S. 45–64.

Abstract views: 24
Published
2018-11-24