The organization of sugar production in the Chernigov Governorate province during the First World War

  • O. V. Stepanova graduate student (doctoral program in history), Nizhyn Gogol State University
Keywords: sugar industry, Chernihiv province, The First World War

Abstract

The article is devoted to the analysis of the sugar industry in the Chernihiv province in the period from the beginning of the First World War to the October Revolution. A comparative analysis of the dynamics of the sugar industry in the prewar and war periods was carried out. The regional features of the sugar industry development of Chernihiv province during the years of the First World War were determined. The factors of appearance of crisis tendencies in the industry are defined and attention is focused on the economic policy of the government. The activity of the monopolistic association of sugar entrepreneurs was explored. The directions of activity of specialized government agencies that privided the functioning of sugar factories in wartime are determined. An author reached to the conclusion in relation to the necessity of appeal to historical experience of overcoming of the crisis phenomena in the economy. For an analysis of the question the regional and statistical collections of the second half of the ХІХth – the beginning of the ХХth century were used.

References

1. Reient O.P., Serdiuk O.V. Persha svitova viina i Ukraina / O.P. Reient, O.V. Serdiuk. – K.: Geneza, 2004. – 480 s.
2. Koliada I.A. Ukraina v Pershii svitovii viini: (istoriia Ukrainy) / I.A. Koliada // Istoriia v shkoli. – 2003. – № 8. – S. 27–39.
3. Klishchynskyi P.V. Stanovyshche silskoho hospodarstva Pravoberezhnoi Ukrainy v period Pershoi svitovoi viiny / P.V. Klishchynskyi // Visn. Kamianets-
Podil. un-tu im. I. Ohiienka: Ist. nauky. – Kamianets-Podilskyi, 2010. – Vyp. 3. – S. 282–290.
4. Serdiuk N. Z istorii ekonomichnoho rozvytku Ukrainy v roky imperialistychnoi viiny (lypen 1914 – liutyi 1917 rr.) / N. Serdiuk // Istoriia v shkoli. – 1998. – № 5-6. – S. 24–27.
5. Kachmala V.I. Narostannia zahalnoi kryzy na Livoberezhnii Ukraini v roky Pershoi svitovoi viiny // Kraieznavstvo. – 2011. – № 4. – S. 238-246.
6. Lazanska T.I. Stanovyshche bizhentsiv Ukrainy v roky Pershoi svitovoi viiny // Problemy istorii Ukrainy XIX-XX st. – K., 2009. – Vyp. XVI. – S. 196-240.
7. Zhvanko L.M. Problemy pratsevlashtuvannia bizhentsiv Pershoi svitovoi viiny v ukrainskykh huberniiakh za chasiv Rosiiskoi imperii // Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. – 2003. – Vyp. XXXV. – S. 90-97.
8. Toloknov I.V. Zaliznychnyi transport Ukrainy v period Pershoi svitovoi viiny (1914–1918 rr.): Avtoref. dys. ... kand. ist. nauk. – K., 2001. – 15 s.
9. Syniavska L.I. Stan tsukrovoi promyslovosti za chasiv ukrainskoi derzhavnosti (1917–1919 rr.) // Chornomorskyi litopys. – 2012. – Vyp. 5. – S. 36-39.
10. Kyevskyi kalendar na 1898 hod / Yzd. Bublyka V.D., Yarmolovycha A. – K., 1897. – 242 s.
11. Statystycheskyi ezhehodnyk Rossyy. 1913 h. – SPb., 1914. – 698 s.
12. DAChO, f. 138, op. 1, spr. 53. – 16 ark.
13. DAChO, f. 138, op. 1, spr. 33. – 55 ark.
14. Nesterenko O.O. Rozvytok kapitalistychnoi promyslovosti i formuvannia proletariatu na Ukraini v kintsi XIX – na pochatku XX st. – K.: Politvydav, 1952. – 180 s.
15. DAChO, f. 138, op. 1, spr. 34. – 32 ark.
16. Ozerov Y.Kh. Эkonomycheskaia Rossyia y ee fynansovaia polytyka na yskhode KhIKh y v nachale XX veka. S 72-mia dyahrammamy / Y.Kh. Ozerov. – M., 1905. – 259 s.
17. Reient O.P. Kryzovi tendentsii v ahrarnomu sektori ekonomiky u roky Pershoi svitovoi viiny (lypen 1914 – liutyi 1917 rr.) (Zakinchennia) / O.P. Reient // Ukrainskyi selianyn. – Cherkasy; In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy. – 2005. – Vyp. 9. – S. 152-168.
18. DAChO, f. 138, op. 1, spr. 82. – 7 ark.
19. VDAChON, f. 1341, op. 1, spr. 108. – 309 ark.
20. DAChO, f. 138, op. 1, spr. 58. – 281 ark.
21. VDAChON, f. 1419, op. 1, spr. 1. – 35 ark.

Abstract views: 26
Published
2018-11-24
How to Cite
Stepanova, O. V. “The Organization of Sugar Production in the Chernigov Governorate Province During the First World War”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 92, no. 10i, Nov. 2018, pp. 167-76, doi:10.31654/2520-6966-2018-10i-92-167-176.