Boiko, N. I. (2021). Специфіка лексико-семантичного поля концепту «війна» в кіноповісті О. Довженка «Україна в огні». Література та культура Полісся, 102(17f), 116-130. https://doi.org/10.31654/2520-6966-2021-17f-102-116-130