Збірник друкується за рішенням Вченої ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (НДУ ім. М. Гоголя) Протокол № 5 від 27.06.2018 р.
Рішенням Атестаційної колегії від 30 червня 2015 р. та наказом МОН України від 13 липня 2015 р., № 747 збірник перереєстрований і включений до переліку наукових видань, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з історії.

Література та культура Полісся. Вип. 90. Серія "Історичні науки". № 9 / відп. ред. і упоряд. Г.В.Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 268 с.

Опубліковано: 2018-06-27

Весь випуск

Історія культури

Історія