Dvornyk, Y. (2018). Програмно-технічне забезпечення музично-творчої діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва як умова формування фахових умінь. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 90-94. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-90-94