Shevchuk, M. (2018). Критерії, показники та рівні формування професійної компетентності майбутніх вчителів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 74-79. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-74-79