Dehtiarova, T., & Skvarcha, O. (2018). Використання ігрового методу в процесі навчання української мови як іноземної. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 85-89. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-85-89