Dubrovska, L. O., & Deshko, O. O. (2018). Проблема готовності вчителів початкових класів до упровадження ідей реформи Нової української школи. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 23-27. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-23-27