Bobro, A. A., & Koval, T. V. (2018). Дидактичні умови організації самостійної роботи молодших школярів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 78-82. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-78-82