Samoilenko, O. V., & Mostovenko, A. H. (2018). Педагогічні умови формування корпоративної культури майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі магістерської підготовки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 187-194. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-187-194