Ivashchenko, A. S. (2018). Особливості літературного спостереження в процесі формування в учнів умінь аналізувати образи-символи. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 81-83. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-81-83