Anishchuk, A. (2017). Використання діяльнісного підходу в підготовці фахівців дошкільної освіти. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 17-22. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-17-22