Soloshyts, I. (2017). Передумови виникнення й розвитку ідеї формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 143-148. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-143-148