Shumska, L. (2017). Теоретичне обґрунтування змісту фахової підготовки магістрів-диригентів у контексті компетентнісного підходу. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 156-162. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-156-162